Được sự nhất trí của Sở GD&ĐT Nghệ An và Huyện ủy Thanh Chương, Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường tổ chức vào các ngày 13 và 14 tháng 11 năm 2021. ...